Novos.cz | Výroba a montáž dveří a oken, interiérů, exteriérů a obalových materiálů, stolárna

www.novos.cz/

 

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Pokud Vaše firma zaměstnává více než 25 zaměstnanců, má zákonnou povinnost zaměstnat také osoby se zdravotním postižením (zákon č. 435/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb.)

 

Pokud nejste schopni tuto povinnost splnit, můžete se vyhnout sankcím pomocí NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ, tzn. nákupem výrobků či služeb od firem, které zaměstnávají více než 50 % osob se ZP.

 

Naše druhá firma je oprávněna poskytovat náhradní plnění, neboť splňuje všechny podmínky stanovené zákonem.

 

O možnostech poskytnutí náhradního plnění se informujte u majitele firmy: Vladimír Novobilský, 603 867 382, novobilskynovos.cz